Fra medlemsmøtet i april-18. På noen av våre møter møter det over 70 personer