Hva skjer framover

Vi har alle levd i en unntakstilstand siden 12. mars og etter dette har det ikke skjedd noe i vårt lokallag. Selv om det nå lempes noe på restriksjonene må vi alle bare avvente hva som skjer i forhold til Coronaviruset framover. 

Turen til  Sunndal og Lady Arbuthnot er avlyst i år. Turen til Tyrkia utsetter vi foreløpig til våren 2021. Vi må komme tilbake til dette. 
Før påske startet vi vår ringerunde til våre medlemmer og vil etter hvert fortsette med det, men dette tar tid. Hvis noen ønsker en prat kan dere ta kontakt med en av oss i styret. 

For å gi et tilbud i disse uvirkelige tider skal vi arrangere et nettmøte tirsdag 12. mai kl 18-19. Nevrolog Guttorm Eldøen skal holde foredrag om "Hjerneslag, Corona og vaksinering". For å få til dette må alle som vil delta laste ned Zoom appen. Alle medlemmene får nærmere beskjed på e-post og Facebook og etter hvert SMS melding til de som ikke har e-post. 

AVLYSNINGER

På grunn av den situasjonen vi er inne i nå, må vi dessverre avlyse alle arrangement fram til juni.

Dette gjelder årsmøte 31. mars, medlemsmøte 28. april.

Den europeiske slagdagen 12. mai. I tillegg blir også slagkafeene avlyst.

Når det gjelder Lady Arbuthnott 20. juni har vi ikke fått noen råd eller meldinger. 

Alle vil få nærmere beskjed når ting er mere avklart i forhold til Lady'n og turen til Tyrkia i høst. 

Håper alle holder seg friske!

Medlemsmøter, årsmøte og åpent møte i 2019

 

    Tirsdag 29. januar kl 18.30.  Tema: Tannhelse ved tannpleier Ing-Marie Sundqvist,

    Distriktstannklinikken, St. Carolus

    Tirsdag 26. februar kl 18.30.  Tema     Viser bildet fra turer v/Ola og Marianne Andersen

    Lidvar Nygjerde orienterer om planlagt tur Stiklestad 26. til 28. juli

    Tirsdag 26. mars kl 18.00.     Årsmøte,  kulturkveld og servering etter årsmøtet. 

 

Alle møtene er på Bergmo omsorgssenter 

 

14. mai: Den europeiske slagdagen 

 I år blir møtet på Røbekk Kirkesenter fra kl 18 til 21. Vi kommer nærmere tilbake til programmet

 

 

 

 

 

MESTRINGSKURS

29. september 2018

NFS Molde  og  omegn inviterer slagrammede, pårørende og andre interesserte til kursdag på Røbekk Kirkesenter. Dette kurset er også aktuelt for andre enn slagrammede  og deres  pårørende.

Vi ønsker at dette skal bli en dag med mye positiv informasjon om hvordan vi bedre kan mestre sykdom og vanskene  som følge av dette.

Våre forelesere er:

Psykologspesialist  Ingrid Schistad Staff, Ålesund sjukehus. Hun vil bl.a. orientere om kognitive, emosjonelle og  personlighetsmessige endringer etter slag og hvordan det er mulig å mestre slike utfordringer.

Erfaringskonsulent Eva Brit Langva, Pårørendeprosjektet LPP i Ålesund og omegn. Eva Brit Langva er selv pårørende og har de siste tre årene jobbet i lavterskeltilbudet pårørendeprosjektet LPP. Ålesund kommune vant i 2017 en pris som  årets pårørendekommune bl.a. pga dette arbeidet.

 

Hjertelig velkommen til en spennende dag!

Alle betaler 100 kr ved oppmøtet

Påmelding innen 21.09.18 inger.r.bloch@gmail.com eller groholmen@icloud.com

For spørsmål ta kontakt med Gro Holmen 922 26926 eller Inger R. Bloch 482 20981

KURS FOR NYE SLAGRAMMEDE OG PÅRØRENDE

Alle hjemmeboende som har vært innlagt Molde sjukehus med en slagdiagnose siste 1 1/2 år blir inviterte til å delta på et fire dagers kurs på Molde sjukehus. Pårørende kan også delta på kurset. Kurset starter 17. september og fortsetter de tre følgende mandager. Kurstilbudet er et samarbeid mellom Nevrologisk avdeling og Lærings- og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal og NFS Molde og omegn.

Følgende tema blir tatt opp: Hva skjer i hjernen ved  et hjerneslag, medikamenter, de skjulte vanskene, rettigheter, kosthold, fysisk aktivitet/forebygging, logopedens rolle, tilbud for slagrammede i Molde kommune, representanter fra vårt lag orienterer om en brukers erfaringer og en pårørendes erfaringer og om hvilke tilbud laget har.

Invitasjonene  er ennå ikke utsendt.

Markering av Den europeiske slagdagen 8. mai kl 17.30-21

I år vil vi på vårt informasjonsmøte på Quality Alexandra Hotell orientere om svarene vi har mottatt på vår spørreundersøkelse "Slagrehabilitering i et livsløpsperspektiv". Prosjektgruppa ved førsteamanuensis Turid Aarseth og nevrolog Guttorm Eldøen vil gi en oppsummering. Vi har sendt ut vårt spørreskjema til våre slagrammede medlemmer i NFS Molde og omegn, til  NFS Søre Sunnmøre, NFS Ålesund og omegn og Afasiforeningen for Ytre Nordmøre og Ålesund og omegn.

 

Hva skjer med slagrammede etter at de er utskrevet fra sykehus. Får de informasjon og hjelp slik at de kan leve så godt som mulig? Vårt mål med prosjektet er å undersøke og formidle hvordan slagrammede opplever ulike sider ved hjelpetilbudet.

 

Marianne Tangen vil orientere om sine erfaringer som slagrammet. Fylkeslegen vil orientere om "Helsekrav til førerkort - Hva slagrammede må vite". Helsesjef Henning Fosse fra Molde kommune vil orientere om deres oppfølging og tilbud til slagrammede.

På vårt medlemsmøte 30.01. tok vi op temaet "Endringer og nyheter i forhold til bilkjøring", Anton Mittet orienterte på en spennende og lett forståelig måte.  Etter dette orienterte Lidvar Nygjerde, Kunnskapsreise om vår planlagte tur til Torremolinos i Spania. Det møtte tilsammen 75 personer på dette medlemsmøtet som er ny rekort i oppmøte!

Medlemsmøter

 

På vårt medlemsmøte 24. april kommer fysioterapeut Petter Blegen, fra Cypromed. Han vil presentere og prøve ut hjelpemidler for slag og nerveskader. Hjelpemidlene er godkjent av NAV som ortopediske hjelpemiddel.

Gro Holmen skal orientere  om Pårørendealliansen

 

En liten oppdatering på hva vi i NFS Molde og Omegn har planlagt i 2018. Ikke alt er fastlagt ennå, men legger inn det som er planlagt.

 

Medlemsmøter/åpne møter. De holdes på tirsdager klokka 18.30 på Bergmo Omsorgssenter. Nøisomhedsvegen 34, 6419 Molde

 

 

30.01 Molde Aut. trafikkskole

27.02 Frisklivsentralen

20.03 Årsmøte etterfulgt av kulturkveld

24.04 Hjelpemidler for slag og nerveskader v/fysioterapeut Petter Blegen, Cypromed      

08.05 Den Europeiske slagdagen

25.09 Depresjon/sorg etter hjerneslag

30.10 Rettigheter

27.11 Julebord

 

Datoene er fastsatt. Temaene kan bli endret ettersom når det passer for foredragsholderne.

Vi vil gi beskjed der det blir forandringer og mer utfyllende informasjon om det blir noe.

 

Vi fortsetter også med Slagkafèen. Det er på Kafè Kurt på Plassen, Molde bibliotek. Gørvelplassen 1, 6412 Molde.

Det vil være andre onsdag i måneden med oppstart 10.januar 2018.

 

Etter hvert vil det bli en samling for "yngre" slagrammede og, men tid og sted er ikke fastsatt så det kommer vi tilbake til.

 

Det er ikke bestemt hvor vår kortreisttur i mai/juni skal være. Turen til Torremolinos i Spania blir fra 22.-31.10.18. Se mer informasjon under turer.

På vårt siste møte 31. oktober tok vi opp temaet "Treningstips for bedre helse". Idrettsviter Hendrik Nordhaus, Bris treningssenter ga de 58 frammøtte nyttig informasjon. Til tross for at aldringsprosessen gjør mye med kroppen vår, finnes det alltid noe vi selv kan gjøre. Det er derfor viktig at vi beveger oss og vi må være mest mulig aktive.

Litt trening gir både bedre fysisk og psykisk helse og kan redusere medisinbruken!

JULEBORD 2018

Julebordet var på Quality Alexandra Hotell 27.nov. Liv Smørholm hadde som vanlig ansvaret for arrangementet. Leder orienterte om alt som hadde skjedd i 2018 og aktiviteten har vært stor med bl.a. Prosjektarbeid, Mestringskurs. Likepersonkurs, dagstur til Todalen, tur til Spania, medlemsmøter, slagkafe i Molde og Kristiansund. Laget har dette året fått 38 nye medlemmer og vi er fortsatt det største laget i landet. Denne gangen gikk Inspirasjonsprisen til Liv og Sigmund Smørholm. Begge har i mange år bidratt til at vi har en forening som fungerer veldig godt. Tusen takk til alle våre medlemmer som er så positive og flinke til å møte opp

Et festlig bilde fra julebordet 2016