VERDENS SLAGDAG 2020

VERDENS SLAGDAG 29. OKTOBER

Hver fjerde av oss vil få slag! Bli ikke en av dem!

Hjerneslag er den vanligste årsaken til nedsatt funksjon i den voksne befolkningen. Mange får varige nevrologiske funksjonsnedsettelser.

Hjerneslag er nr 3 som årsak til død og nr 1 som årsak til uførhet.

Hver fjerde nordmann vil få hjerneslag i løpet av livet. Flere kvinner dør av hjerneslag enn av brystkreft!

Et hjerneslag rammer hele familien, men bare den slagrammede blir vanligvis fanget opp av hjelpeapparatet. Konsekvensene etter et hjerneslag kan bli krevende både for den slagrammede, ektefelle og barn.

For å begrense skadeomfanget ved hjerneblødning eller hjerneinfarkt er det viktig at behandlingen starter så raskt som mulig. Vårt viktigste budskap er at man ringer 113 ved den minste mistanke om hjerneslag. Sekundene teller, vent ikke med å ringe!

Forskning og medisinsk fokus på å forebygge og behandle hjerneslag er et prioritert område. Millioner av slagrammede opplever redusert livskvalitet etter slaget. Det er viktig å huske at liv som reddes også er liv som er verdt å leve.

Livet etter hjerneslag får nå økende oppmerksomhet. Akuttmedisinsk behandling er viktig, men like viktig er tverrfaglig oppfølging og gode rehabiliteringstilbud.

NFS Molde og omegn gjennomførte en spørreundersøkelse blant NFS medlemmer i fylket og senere i hele landet i 2018 og 2019 i samarbeid med Høgskolen i Molde og Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus. Dessverre viste undersøkelsen et nedslående bilde der mange opplevde å være overlatt til seg selv. Flertallet (vel 60 %) svarte at egen og pårørendes innsats har vært avgjørende for hjelpen de har fått. De svarte at oppfølgingen var mangelfull bl.a når det gjelder hjelpetilbud, informasjon og samordning. Mange av de som har hatt hjerneslag har følgetilstander som påvirker deres livskvalitet.

Slagoverlevende og pårørende har behov for å møte noen som selv har erfaring og som selv har kjent utfordringene på kroppen. Vi har tidligere hatt en aktiv forening, men siden mars i år har det vært umulig å gi gode tilbud, da det stadig har vært nødvendig med avlysninger. Vi hadde planlagt og skulle gjerne ha markert Verdens slagdag, men fant det helt umulig pga pandemien.

Vi i foreningen har opplevd at vi i denne tiden bare har sett noen få av våre medlemmer og dette er bekymringsfullt og trist. Inntil mer normale tider, blir det enklest å ha kontakt per telefon, slagkafe, digitale møter eller være med i turgruppa.

Vi setter stor pris på at medlemmene tar kontakt med oss i styret for å slå av en prat.

Norsk forening for slagrammede (NFS) Molde og omegn:

Inger R. Bloch

Liv J. Smørholm

Marianne Andersen

Gro Holmen

Marianne Tangen

Kolbjørn Engen

Lisbeth Rød

Viser til mer informasjon under de forskjellige faner

Velkommen til vår nettside!

Ta gjerne kontakt med en av oss i styret hvis du lurer på noe